Prottasha

Artist: Various Artist
Publisher: Ektaar
Views: 2539

Tracks

01. Ai k jabi Songe Amar
02. Alo Ke Kabar Dhare
03. Amar Konte Amon
04. Aso gai Allah Namer
05. Bangladesher Pranto
06. Dao Khoda Dao
07. Dristi Tomar Khule
08. Hat Patese ay Ghunager
09. Imaner Dabi Jodi
10. Jamon Tumi Dile Jamin
11. Muslim Ami Songrami
12. Prithibi Amar Asol
13. Prosongsha Sobi
14. Rasul Amar Valobasha
15. She Kon Bondhu
16. Tomar Chirsti Jodi Hoy