Asha Puron Holo Na

Artist: Farida Parveen
Publisher: Sonali products
Views: 3167

Tracks

01. Barir Kache Arshi Nogor
02. Ke Bojhe Tomar Apar
03. Sotto Bol Supothe Chol
04. Dhoro Chor Hawar Ghore
05. Mawla Bole Dakre Sona
06. Jat Gelo Jat Gelo Bole
07. Por Gan Amar Jene Sune
08. Mon Sohoje Ki Soi Hobar
09. Dekhna Mon Jhakmari Ai
10. Nighur Prem Kothati
11. Asha Purno Holona