Jor Kore Valobasha Hoina

Artist: Monir Khan
Publisher: Sonali products
Views: 4352

Tracks

01. Jor Kore Valobasha Jai na
02. Je Bedona Shoyechi
03. Chal Nei Chulo Nei
04. Venge Jai Buk
05. Ar ek Jonom
06. Ektara Ene De
07. Protidin Dekha
08. Akasher Shimana
09. Baji Dhorte Pari
10. Khola Chule Janala te
11. Jedin Amar
12. Moner Moila